1

Тема: Mobilna obr?bka skrawaniem

W w?asnym arsenale przeno?ne frezarki CNC do obr?bki metalu na zaj?ciu.
Wszystkie maszyny planujemy i k?adziemy na bazie w?asnej produkcji.
Idziemy z nietypowymi sytuacjami-produkujemy mebel do projektu.
Prace remontowe przeprowadzane s? na placu klienta bez wywozu lub demonta?u odzyskiwanych cz??ci.
Frezujemy przestrzenie w wolnych p?aszczyznach. Szybki wyjazd.
Ponadto oferujemy us?ugi wynajmu mobilnej frezarki z operatorem.
?wiadczymy pe?en zakres pomocy w rozmiarze napraw maszyn przemys?owych – od ?lusarza-spawania po obr?bk? mechaniczn? maszynami przeno?nymi.
Wi?cej wiedz na fakt listy prac wyjazdowych i modeli ?wiadczonych us?ug na wyje?dzie mo?na odnale?? tu.

http://mobilna-obrobka-skrawaniem.pl

Thumbs up Thumbs down