1

Тема: Mam ciekaw? prac?

Cze??, nazywam si? Tomek i zawodowo jestem zaanga?owany serwisem system?w ppo?. To jest bardzo ciekawe zaj?cie. W pracy musz? dochowa? staranno?ci i dba? o zgodno?? z przepisami ppo?, ale taka praca daje mi spore zyski dlatego ca?y czas podnosze kwalifikacje.
Ju? jako ucze? interesowa?em si? systemami alarmowymi dlatego zaraz po szkole zacz???m pracowa? jako instalator w firmie zajmuj?cej si? instalacjami ppo? i do dzi? jestem w tym zawodzie. Teraz kieruj? brygad? monter?w i jestem ceniony za do?wiadczenie.

Thumbs up Thumbs down